Människor och maskiner - I nöd och lust

info@tuppentextil.se

Människor och maskiner – I nöd och lust

Känn på lakansväv från Tuppen och upplev vävmaskiner som slamrar!
På Norrköpings Stadsmuseum visas utställningen “Människor och maskiner – I nöd och lust” som handlar om Norrköpings textilhistoria.
Läs om utställningen här: http://www.norrkopingsstadsmuseum.se/utstallning/manniskor-och-maskiner/