Tuppens Historia

info@tuppentextil.se

Sveriges första registrerade varumärke

Norrköpings Bomullsväfveri AB grundades i Norrköping den 13 oktober 1852 av O W Schmalensee, Otto Engelke och Henning Schale. Till disponent utsågs fabrikör Otto Engelke. Bolaget marknadsförde sina vävar under varumärket Tuppen som snabbt blev mycket populärt och välkänt för sin goda kvalitet. Snart hade företaget utvecklats till ett av landets ledande textilväverier. År 1900 var Tuppen Norrköpings största industri. 1944 fusionerades Norrköpings Bomullsväfveri AB med den redan 1642 grundade ylleindustrin Drags AB i Norrköping. Vid Gryts låg spinneriet och vävsalarna. Den färdiga väven transporterades till fabriken på Garvaregatan för behandling och beredning, exempelvis blekning, färgning och tryckning. Här utfördes också stampning av de färdiga vävnaderna i ett bettlingsverk, vilket tillgick så att väven bankades med stora träklubbor.

Företaget som i folkmun kallades Tuppen verkade fram till 1961 då det först uppgick i Gamlestadens Fabrikers AB som därefter förvärvades av Borås Wäfveri AB 1967. 2011 förvärvades varumärket Tuppen av Bo Lindström och därmed kan varumärket återigen ses i Norrköping, snart 160 år efter dess start. Våren 2011 kunder utställningen Tuppen har landat ses på Norrköpings Stadsmuseum.

Det mycket välkända varumärket Tuppen lär ha kommit till då bolagets ledande män besökte England för att köpa maskiner och där beskådade en tuppfäktning. Tupparna ansågs ha den stridsanda och seghet som fordrades av ett nystartat företag. Det är den engelska stridstuppen utan kam och stjärt, men med långa sporrar, som blivit fabriksmärke och symbol för företaget. När Varumärkeslagen infördes i Sverige år 1884 lär Tuppen ha varit det första registrerade varumärket (eller figurmärket), med en registrering redan år 1859.