Tuppen på Norrköpings Stadsmuseum 2011

info@tuppentextil.se

IMG_9277

Våren 2011 uppmärksammade Norrköpings Stadsmuseum att Tuppen nu återvänt till Norrköping genom en utställning med gamla Tuppenprodukter. Utställningen visade också reklammaterial från årtionden då Tuppenväv fanns att finna i vart och vartannat svenskt hushåll. I samband med öppnandet hade Norrköpings Stadsmuseum även tagit fram ett antal nyskapande Tuppenprodukter. Händelsen uppmärksammades med ett minneskafé där flera före detta anställda på Tuppen berättade gamla minnen från arbetet på textilfabriken. Dessutom framfördes en specialskriven “vävstolsjazz” för Tuppen i anslutning till de gamla fabrikslokalerna.